GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

Со рециклирање отпад ќе се отворат нови работни места и ќе се намали побарувачката за скапи и ограничени ресурси

Read more...

 

Гоу Грин распишува конкурс за најдобра фотографија на тема ,,отпад – проблем или можност”.

Read more...

 

На 24 Октомври во клубот Хавана, Гоу Грин организираше музичко-едукативен настан наречен ,,Празнење Батерии”. Настанот го посетија над 2.500 млади луѓе, а се собраа 8870 отпадни батерии, 208  мобилни телефони, 12 батерии од лаптоп, 4 батерии од фотоапарат и 30 мали акумулатори од алармни уреди.

Read more...

 

Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија станаа партнери на проектот Гоу Клин кој вклучува 7 општини и 78 училишта и е во имплементација на младинската еколошка организација Гоу Грин.

Read more...

 

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Buy Rechargeable Batteries
Even though it will take a good investment to buy these you will find yourself gaining it back in no time.
Add this to your site