GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

Име и презиме:
Датим на раѓање:
Општина:
Улога:
Училиште:
Контакт:
Email:
Кој е вашиот придонес за проектот Гоу Клин?:

 

 

Борд на Европски Студенти по технологија – Скопје оваа година по 12-ти пат го организира Летниот Академски курс.

Read more...

 

Од 23 јуни до 27 јуни се организираа стотици настани ширум Европа за одбележање на “ЕУ неделата на одржлива енергија” со која се промовираа обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност.

Read more...

 

Студентите, универзитетите и компаниите на едно место

Read more...

 

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Go to a car wash
Going to a car wash is a lot more water efficient then washing your car at home.
Add this to your site