GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија станаа партнери на проектот Гоу Клин кој вклучува 7 општини и 78 училишта и е во имплементација на младинската еколошка организација Гоу Грин.

Read more...

 

Во период од 24 септември до 16 октомври се спроведе анкета за оцена на мислењето кај младите во врска со велосипедската култура и инфраструктура.

Read more...

 

Read more...

 
Име и презиме:
Датим на раѓање:
Општина:
Улога:
Училиште:
Контакт:
Email:
Кој е вашиот придонес за проектот Гоу Клин?:

 

 

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Go to a car wash
Going to a car wash is a lot more water efficient then washing your car at home.
Add this to your site