Брзата промена во светот не’ принудува да преземеме значајни мерки со цел да се справиме навремено со предизвиците. Еден од позначајните е справувањето со климатските промени.  Тие ги менуваат потребите и на пазарот на труд: потребни се зелени работни места. Но што значат тие? Кое образование е потребно за идните генерации да се спремни, образовани и квалификувани за справување со климатските промени?

Три говорници зборуваат на оваа тема, секој експерт од својата област:

▪️ Зелени работни места и иднината на пазарот на труд – Антонио Јовановски, претседател на Биди Зелен

Што се зелени работни места? Како климатските промени влијаат на економијата и пазарот на труд?

▪️ Образование (наставни програми) за одржлив развој – д-р Наталија Ацеска, стручен советник при Бирото за развој на образованието

Која е моменталната состојба со образование за одржлив развој? Во која насока треба да има промени/подобрувања во образованието за одржлив развој? Дали и како климатските промени се вклучени во наставните програми?

▪️ Училишта на соларна енергија (транзиција од јаглен кон солар) – м-р Ангела Најдоска

Зошто промена од екелктрична енергија од јаглен кон соларна енергија? Што значи училиштата да добиваат струја и греење од сонце?

 

Видео-конференцијата ќе се одржи на 13 мај во 20.30ч. Пријави се 👉 https://forms.gle/F8LBgTYkRw8qDgY67

Оваа активност е дел од проектот „Училишта на сончева енергија“.