Проектот за воспоставување на одржлив систем за управување со отпадни батерии Гоу Клин, поддржан од Град Скопје и од Министество за животна средина и просторно планирање во имплеметација на Гоу Грин Скопје е во завршна фаза. Батериите се токсични, спаѓаат во опасниот отпад и треба да се селектираат од останатиот отпад.

Доколку имате стари батерии можете да ги фрлите на следниве места:

1.    Влада на РМ,
2.    Министерство за животна средина и просторно планирање,
3.    Министерство за надворешни работи,
4.    Министерство за внатрешни работи,
5.    Министерство за труд и социјала,
6.    Министерство за образование и наука,
7.    Министерство за информатичка технологија,
8.    Министерство за здравство,
9.    Министерство за култура,
10.  Министерство за економија,
11.  ЈП „Паркови и зеленило“,
12.  ЈП „Градски паркинг“,
13.  ЈП „Улици и патишта“,
14.  ЈСП – „Скопје“,
15.  ЈП „Комунална хигиена“,
16.  ЈП „Водовод и канализација“,
17.  ЈП „Дрисла“,
18.  Библиотека „Браќа Миладиновци“,
19.  Културно информативен центар,
20.  Дом на култура „Кочо Рацин“,
21.  Младински културен центар,
22.  Музеј на град Скопје,
23.  Музеј на Македонија,
24.  Универзална сала – Скопје,
25.  Зоолошка градина,
26.  Детски културен центар „Карпош“,
27.  Кино Милениум,
28.  Средните училишта: "Михајло Пупин", "Боро Петрушевски", "Панче Арсовски", "Марија Кири Склодовска", "Владо Тасевски", "Димитар Влахов", "Браќа Миладиновци", "Здравко Цветковски", "Арсение Јовков", "Лазар Танев", "8-ми Септември", "Цветан Димов", "Зев Љуш Марку", "Орце Николов", "Васил Антевски Дрен", "Панче Караѓозов", "Јосип Броз Тито", "Кочо Рацин", "Никола Карев", "Раде Јовчевски Корчагин", "8ми септември" – Тетово,
29.  Шведска Амбасада,
30.  Норвешка Амбасада,
31.  Словачка Амбасада,
32.  Скопје Сити Мол,
33.  Градски трговски центар,
34.  Централен регистар на Македонија,
35.  Аудитива,
36.  Нетцетера,
37.  Пакомак,
38.  Оба рециклирање,
39.  Фени индустри,
40.  Супермаркетите на "Веро",
41.  Супермаркетите на "Тинекс",
42.  Супермаркетите на "KAM",
43.  Рамстор,
44.  Град Скопје,
45.  Општина Ѓоче Петров и основните училишта во општината,
46.  Општина Шуто Оризари,
47.  Општина Центар и основните училишта во општината,
48.  Општина Аеродром,
48.  Општина Зелениково,
49.  Општина Велес,
50.  Општина Тетово и
51.  Собрание на РМ.

За соодветно преземање и складирање на отпадните батерии ќе се погрижи друштвото за отпад “Нула Отпад ДОО”.