Младите амбасадори за климатски промени кои беа дел од Првата симулација за климатски промени (СОР26) изготвија младински позиции на три важни климатски теми:

  • декарбонизација
  • циркуларна економија
  • образование

Есеите може да ги прочитате тука

Младинските позиции, како и Симулацијата за климатски промени беа организирани во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ поддржан од Британската амбасада во Скопје.