Гоу Грин објавува повик за проектен менаџер за младински еко-активизам. Сите заинтересирани да се пријават до 11.03.2021 со пополнување на он-лајн прашалникот или со испраќање на кратка биографија со контакт податоци и кратка мотивација до 200 збора на milajovanovska@bidizelen.org

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот има за цел:

 • да се активираат младите да достават барања за зелени општини до кандидатите градоначалници во пресрет локалните избори, и 
 • да се направи јавен притисок за нивно потпишување. 

Предвидени активности: (проект менаџерот ќе биде вклучен во финализирање на активностите)

 • Обука на младински еко-активисти
 • Организирање на младински еко-форуми во општините
 • Прибирање на визии на младите за зелени општини
 • Публикација за инспирација (зелени општини во ЕУ)  

 УСЛОВИ ЗА РАБОТА

 • Првично ангажирање на договор на дело
 • Финансиски надомест зависно од искуството на кадидатот/ката
 • Флексибилно работно време 

РАБОТНИ ОБВРСКИ

 • Следење на проектот
 • Организирање активности (младински форуми) во неколку града
 • Соработка со тимот за комуникација
 • Изготвување периодичен и завршен извештај на англиски јазик

КВАЛИФИКАЦИЈА

 • Завршено високо образование
 • Познавање од демократија и младински активизам
 • Искуство во младински сектор
 • Искуство со менаџирање проекти
 • Познавање на еколошки теми е предност
 • Познавање на англиски е задолжително 
 • Познавање на албански е предност

За дополнителни прашања контактирај ја Мила Јовановска на milajovanovska@bidizelen.org