Август 2021 – Ноември 2021

Зголемување на јавната свест и едукација на младите од областа на животната средина и управувањето со отпадот преку караван за намалување, реупотреба и правилна селекција на отпадот.

Активности:

1. Изработка на мобилна станица за селектирање отпад со 8 фракции

2. Спроведување на еко караван – оддржување работилници основни училишта на територија на Општина Аеродром

Овој проект е финансиран од Општина Аеродром.