“Bee Divine“ ќе биде младинска размена организирана во Сера да Естрела во Португалија , која ќе вклучува учесници од 7 различни европски земји: Португалија, Хрватска, Шпанија, Северна Македонија, Грција, Чешка и Романија.

Возраст на учесници: 18 -30 години + лидер вез лимит на години

Место: Serra da Estrela, Португалија

Датум: од 10-ти до 19-ти април 2023 година

Овој проект има за цел да секој поединец биде посебно подржан подобрувајќи го неговиот квалитет на живот и обезбедувајќи добра благосостојба, да стекнат знаења околу спречување и интервенирање во ситуации на социјална и економска нееднаквост, социјална зависност и дисфункција, исклученост или ранливост, да промовира и спроведува одговори на нивните потреби, како и имплементирање и интегрирање на проекти и ресурси на заедницата кои придонесуваат за спречување на ризични ситуации.

Линк за пријава.

За повеќе информации: infopack.

После целиот проект треба да направите локална еко акција.