[ПЛАН ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ] Поддршка на микро и малите претпријатија за намалено аерозагадување

Иницијативата на здружението Гоу Грин – „Поддршка на микро и малите претпријатија за еколошко работење“ на отворениот ден ја презентираше извршниот директор на здружението, Антонио Јовановски. Во својот краток говор, Јовановски истакна дека индустријата има значајно учество во директното загадување на воздухот, а микро и малите претпријатија се доминантни во македонската економија.

Отворен повик за ментор за пишување на документ “Младински позиции”

Во рамки на проектот Youth Voice for Environmental Change in High School, , Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин отвора повик за ментор на средношколци за пишување на младински позиции.