„Отпадот не смее да ни биде новото нормално“ – Денот на планетата Земја одбележан од Гоу Грин со три акции

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина “Гоу Грин” го одбележаа “Денот на планетата Земја” со неколку активности кои опфатија едукација на најмладите од градинката ЈУДГ ОЦ “13-ти ноември”, акција за чистење “Eко патрола” на отпадот во Градскиот Парк во Скопје и акција за чистење на езерото Козјак.

Со љубов за позелено Маврово

Младинската еколошка организација Go Green – Биди Зелен во соработка со Ски Центар Маврово организираше акција за чистење во Национален Парк Маврово.   Иако паркот има бројни убавини, посетителите постојано ги уништуваат контејнерите за отпад и на тој начин не ја одржувааат природата чиста.   Целта на оваа акција беше Маврово да се исчисти од […]

Гоу Грин: Пластичните ќеси треба да бидат наплатени

Еколошката младинска организација Гоу Грин ја организираше кампањата “Без пластика на пазарот” на Зелениот пазар и на пазарот Буњаковец во Скопје, со цел да се подигне свеста кај граѓаните за негативните ефекти од секојдневната употреба на пластика и нејзиното влијание врз здравјето на луѓето. Со несоодветен систем за управување со отпад, тие завршуваат на депонии […]

Од масло до енергија

Октомври-ноември 2017 Општа цел на проектот е воспоставување на систем за собирање на искористено масло за јадење од домаќинства и зголемено учество на производство на обновливи извори на енергија (биодизел) во Република Македонија. Во проектот беа вклучени и лиценцираната компанија за управување со отпадни масла и масти за јадење „Суниленс ДООЕЛ“, како и Здружениете на […]

Гоу Клин

Проектот има за цел да ја подржи имплементацијата на Законот за батерии и отпадни батерии (1 јануари 2011), да ја развие свеста кај населението за штетноста од батериите и да иницира систем за собирање на отпадните батерии. Краток опис: За да се постигнат целите на проекот, се поставија три главни столба на активности: Институционална соработка […]

Македонија без отпад

Гоу Грин е ко-основач на Aсоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија! чија мисија е да овозможи одржливи решенија за управување со отпадот во РМ. Асоцијацијата Ајде Македонија! е иницирана како дел од светската асоцијација Ајде Свету! (Let’s do it World) која е присутна во повеќе од 112 земји во светот. Целта на глобалното движење […]