Заклучоци и препораки од “Европската недела на мобилност”

Секоја година над 2000 градови во светот ја одбележуваат Европската недела на мобилност, ставајќи акцент на одржливите превозни средства и на поволностите на граѓаните од еден вело, car-free, одржлив град. Оваа година Гоу Грин ја одбележа неделата со неколку активности. По трети пат се одржа конференцијата Bike & Learn во која беа вклучени средношколци од [...]