АКТИВИСТИТЕ НА ГОУ ГРИН ОДЛУЧУВАЧИ ЗА МЛАДИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

На 13.06.2019 се одржа Младинското Собрание на Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин- Скопје“. Младинското собрание претставува место каде што се прават промени во Правилникот за работа на Биди-Зелен клубовите, се одредуваат правците на младинската стратегија на организацијата и се презентираат плановите и барањата на Биди-Зелен Клубовите и иницијативните групи. […]