Ново занимање „Собирач и постапувач со отпад“ – почнува процесот на формализирање на собирачите на отпад

На 20 ноември (вторник), здружението „Гоу Грин“ одржа панел дискусија на тема “Вклучување на неформалните собирачи на отпад во одржлив систем за управување со отпад во Град Скопје“. На панел дискусијата се дискутираше за состојбата со собирачите на отпад и начини за нивно интегрирање во системот, кои имаат многу значајна улога, а моментално се неформални […]