Списание „Биди Зелен – Екологија и одржлив развој“

Списанието „Екологија“ е најстарото списание за екологија во Македонија кое постои веќе 15 години. Биди Зелен тимот го презема раководењето на ова списание со цел да го модернизира и направи атрактивно и прифатливо за младите. Првиот број од новото списание излезе како дел од “Биди Зелен” проектот и беше главен дел од едукативната кампања при […]