Јавен оглас за фацилитатори кои ќе дејствуваат во населба Лисиче, општина Аеродром.

Како дел од проектот „Ја собираме пластиката од дома“, поддржан од Град Скопје, имаме потреба за ангажирање на двајца фацилитатори кои стапат во контакт со 400 домаќинства од населба Лисиче, општина Аеродром. Фацилитаторите ја имаат улогата на претставување и запознавање на „домаќините“ со собирачите на отпад кои ќе бидат задолжени за собирањето на отпадот од […]