Конференција за климатските промени. Што е тоа?

Земјите во светот почнале со решавање на климатските промени во 1992, на Самитот во Рио, Бразил, каде е донесен документ кој содржи план за стабилизирање на концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата, со цел да спречиме катастрофални последици на Планетата. Тој документ се вика Рамковна конвенција за климатски промени на Обединетите Нации (UNFCCC), и стапува […]

Климатските промени во бројки

Климатските промени се предизвикани од човековата активност и масовно користење на фосилни горива, а со тоа и емитирање на огромни количини на јаглероден диоксид во атмосферата. Тоа придонесува до затоплување на температурата на Планетата и влијае врз ресурсите, односно нивната достапност за задоволување на основните потреби како вода за пиење, пристап до храна, енергија итн. […]

Приказната за почетоците на Гоу Грин

Идејата за здружението Гоу Грин се роди во студентска соба во Амстердам. Поминаа десет години од разговорот во студентска соба во Амстердам помеѓу Антонио Јовановски и Борис Манев, амбициозни млади кои ја зачнаа идејата за младинска организација која ќе го помогне во зачувувањето на животната средина преку еколошко освестување, развивање вредности и принципи за одржлив […]

Секој ден е Ден на климатска акција

Зајакнуваме отпорност преку образование Под климатска акција се подразбираат активности чија крајна цел се намалување на стакленичките гасови, зајакнување на отпорноста и адаптацијата кон влијанијата од климатските промени.  Здружението Гоу Грин од своето постоење работи на образование за климатски промени и одржлив развој, подигнување на свеста за истите осбоено кај младите со подолгорочна визија дека […]