Тимот на Гоу Грин

Антонио Јовановски
Извршен директор
antonio@bidizelen.org
Мила Тодосова
Администрација & финансии
milatodosova@bidizelen.org
Марија Кекеновска
Проектен менаџер и менаџер за веб содржини
marija@bidizelen.org
Албиона Демири
Младински координатор (албански општини)
albiona@bidizelen.org
Елена Штерјова
Координатор за членство
elena@bidizelen.org
Александар Анастасовски
Координатор за Еразмус+ проекти
a.aleksandar@bidizelen.org

Управен одбор на Гоу Грин

Зоран Марков
Член
Благица Сековска
Претседател
Илија Настов
Член
Александар Трпковски
Член
Кристина Прилепчанска
Член
Борис Павловски
Член