Тимот на Гоу Грин

Мила Јовановска
Претседател
milajovanovska@bidizelen.org
Борче Кузмановски
Програмски координатор за социјална инклузија за зелена економија
borce@bidizelen.org
Арта Ќерими
Програмски асистент и комуникации
artaqerimi@bidizelen.org
Тил Брич
ЕСЦ Волонтер
till@bidizelen.org
Ева Стојчевска
Волонтер
evastojchevska@bidizelen.org
Марија Кекеновска
Алумни координатор
marija@bidizelen.org

Управен одбор на Гоу Грин

Александар Трпковски
Член
Кристина Прилепчанска
Член
Борис Павловски
Член