Тимот на Гоу Грин

Мила Јовановска
Претседател
milajovanovska@bidizelen.org
Борче Кузмановски
Програмски координатор за социјална инклузија за зелена економија
borce@bidizelen.org
Елена Ацевска
Програмски координатор за младински еко-активизам
elenaacevska@bidizelen.org
Елена Штерјова
Волонтер
elena@bidizelen.org
Тил Брич
ЕСЦ Волонтер
till@bidizelen.org
Блажо Ковачевски
Волонтер
Blazo@bidizelen.org
Кристина Цоковска
Асистент
kristinacokovska@bidizelen.org
Ева Стојчевска
Волонтер
evastojchevska@bidizelen.org
Арта Ќерими
Проектен асистент за младински еко-активизам
artaqerimi@bidizelen.org
Марија Кекеновска
Алумни координатор
marija@bidizelen.org

Управен одбор на Гоу Грин

Александар Трпковски
Член
Кристина Прилепчанска
Член
Борис Павловски
Член