Тимот на Гоу Грин

Антонио Јовановски
Претседател
antonio@bidizelen.org
Вафире Мухареми
Програмски координатор за образование за климатски промени и одржлив развој
vafire@bidizelen.org
Мила Јовановска
Комуникации
milajovanovska@bidizelen.org
Марија Кекеновска
Алумни координатор
marija@bidizelen.org
Елена Штерјова
Волонтер
elena@bidizelen.org
Кристина Цоковска
Волонтер
kristinacokovska@bidizelen.org

Управен одбор на Гоу Грин

Александар Трпковски
Член
Кристина Прилепчанска
Член
Борис Павловски
Член