Парискиот договор – може ли еден документ да нѐ спаси од климатските промени?

Што претставува Парискиот договор? На 21вата Конференција за климатски промени во Париз (COP21), по 20 години преговори, земјите потписнички на Рамковната конвенција за климатски промени на ООН (UNFCCC) достигнаа договор за борба против климатските промени со цел одржување на зголемување на глобалната просечна температура под 2 ° C над прединдустриските нивоа, настојувајќи да го ограничат […]

Програми за слободни часови за градежно, машинско и електро средно стручно образование

Програмите за слободни часови се на тема Клима и енергетска ефикасност.  Подготвени се од здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин – Скопје“, во рамки на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ (2017г.) Програма за градежно средно стручно Програма за машинско средно стручно Програма за електро средно стручно

Конференција за климатските промени. Што е тоа?

Земјите во светот почнале со решавање на климатските промени во 1992, на Самитот во Рио, Бразил, каде е донесен документ кој содржи план за стабилизирање на концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата, со цел да спречиме катастрофални последици на Планетата. Тој документ се вика Рамковна конвенција за климатски промени на Обединетите Нации (UNFCCC), и стапува […]

Повик за обучувач за климатска дипломатија

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје, во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ објавува повик за ангажирање на тренер кој ќе одржи обука за климатска дипломатија во времетраење од 3 дена. Краток опис на проектот:  Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да […]

Климатските промени во бројки

Климатските промени се предизвикани од човековата активност и масовно користење на фосилни горива, а со тоа и емитирање на огромни количини на јаглероден диоксид во атмосферата. Тоа придонесува до затоплување на температурата на Планетата и влијае врз ресурсите, односно нивната достапност за задоволување на основните потреби како вода за пиење, пристап до храна, енергија итн. […]

Приказната за почетоците на Гоу Грин

Идејата за здружението Гоу Грин се роди во студентска соба во Амстердам. Поминаа десет години од разговорот во студентска соба во Амстердам помеѓу Антонио Јовановски и Борис Манев, амбициозни млади кои ја зачнаа идејата за младинска организација која ќе го помогне во зачувувањето на животната средина преку еколошко освестување, развивање вредности и принципи за одржлив […]

Повик за експерт за климатска дипломатија

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје, во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ објавува повик за ангажирање експерт за климатска дипломатија кој ќе се јави како автор на прирачник, ќе одржи обука за климатска дипломатија и ќе дејствува како ментор на младите амбасадори за климатски промени.  Краток […]

[Истражување] Застапеност на образованието за климатски промени во основното образование во РСМ

Во истражувањето опфатени се: анализа на наставните програми и учебниците по предметите, како и прашалник за мислењето на наставниците во основно образование. Методологијата на истражувањето се состои од примарно и секундарно прибирање на  податоци, односно спроведување квалитативен прашалник за наставниците, родителите и учениците, како и деск анализа на наставните програми и релеватни документи поврзани со […]

Секој ден е Ден на климатска акција

Зајакнуваме отпорност преку образование Под климатска акција се подразбираат активности чија крајна цел се намалување на стакленичките гасови, зајакнување на отпорноста и адаптацијата кон влијанијата од климатските промени.  Здружението Гоу Грин од своето постоење работи на образование за климатски промени и одржлив развој, подигнување на свеста за истите осбоено кај младите со подолгорочна визија дека […]

Млади амбасадори за климатски промени

Октомври 2020 -Март 2021 Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да креираат младински барања за климатски промени и да ја развие свеста во земјата за важноста од амбициозни цели за Конференцијата за климатски промени на ООН (COP26). Преку обуката за климатска дипломатија, кампања за климатските промени, како и симулацијата на Конференцијата, […]