Ekipi i Go Green

Antonio Jovanovski
Kryetari
antonio@bidizelen.org
Vafire Muharemi
Koordinator i programit për arsimin për ndryshimin e klimës dhe zhvillimin e qëndrueshëm
vafire@bidizelen.org
Mila Jovanovska
Komunikimet
milajovanovska@bidizelen.org
Marija Kekenovska
Alumni koordinator
Elena Shterjova
Vullnetar
elena@bidizelen.org
Kristina Cokovska
Vullnetar
kristinacokovska@bidizelen.org

Këshilli drejtues

Aleksandar Trpkovski
Anëtar
Kristina Prilepchanska
Anëtar
Boris Pavlovski
Anëtar