Ekipi i Go Green

Mila Jovanovska
Kryetari
milajovanovska@bidizelen.org
Borche Kuzmanovski
Koordinator i programit për përfshirje sociale për ekonomi të gjelber
borce@bidizelen.org
Arta Qerimi
Asistente i programit dhe Komunikime
artaqerimi@bidizelen.org
Till Britsch 
ESC Vullnetar
till@bidizelen.org
Marija Kekenovska
Alumni koordinator

Këshilli drejtues

Aleksandar Trpkovski
Anëtar
Kristina Prilepchanska
Anëtar
Boris Pavlovski
Anëtar