Na vizitoni

Përdorni Google maps për të marrë udhëzime për të ardhur në zyrën tonë në Shkup.
Ne gjithashtu shtuam edhe një fotografi të pjesës së jashtme të shtëpisë sonë të zyrës nëse keni vështirësi ta gjeni.

Go Green's office on street view

Adresa

Kukushka n. 4a, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni

076 363 651

E-maili

info@bidizelen.org

Go Green's office on street view