Rrjeti “Go Green”

Rrjeti “Go Green” përbëhet nga klubet “Go Green”. Klubi “Go Green” është një shoqatë joformale e nxënësve të shkollave të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët kryejnë veprimtari në përputhje me statutin dhe qëllimet e Shoqatës.

Grupet nismëtare të Rrjetit “Go Green” janë ato grupe që nuk i përmbushin kriteret për anëtarësim të plotë si Klub “Go Green”. Grupet nismëtare mund të bëhen klube “Go Green” nëse dorëzojnë kërkesë të plotësuar në Zyrën Ekzekutive për anëtarësim të plotë jo më vonë se një javë para Kuvendit Rinor.

Go Green është anëtar i

Parapaguhuni në informatorin tonë mujore

Na ndiqni në rrjetet sociale