Erasmus+ Youth Exchange “The Magic of Believing””

The magic of believing” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Osterholz-Scharmbeck të Gjermanisë, i cili do të përfshijë 36 të rinj dhe drejtues grupesh nga 6 vende të ndryshme: Spanja, Kroacia, Portugalia, Hungaria, Maqedonia Veriore dhe Gjermania. Mosha e pjesëmarrësve: 18-30 vjeç, 18+ për drejtuesit e grupitMadhësia e grupit të vendit: 6 […]

Erasmus+ Youth Training “Green is Easy”

Green is Easy është një small-scale projekt ndërmjet partnerëve nga Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Spanja. Qëllimi është të përforcohen aftësitë e organizatave partnere për të inkorporuar praktika të qëndrueshme në punën e tyre, si dhe për të adoptuar praktika të gjelbra në nivel lokal dhe më gjerësisht duke i promovuar ato. Trajnimi në Athinë […]

[Hulumtim] Njohja, mundësite dhe barrierat e të rinjve për të marrë pjesë në politikat e gjelbra në nivel lokal

Jetojmë në një epokë të krizës klimatike ku nevojitet veprim urgjent dhe bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara në një shoqëri. Duke u nisur nga fakti se të rinjtë janë e ardhmja, gjegjësisht se ajo që ne e investojmë sot tek ata do të reflektohet në të ardhmen e afërt, pjesëmarrja e tyre në […]

Erasmus+ Youth Exchange Suderbyn Ecovillage

Ky shkëmbim rinor si pjesë e projektit Erasmus+ Eko-Educational Centers do të jetë në eko-fshatin Suderbin për një javë. Qëllimet e projektit janë të mësoni se çfarë do të thotë të jetosh në një komunitet, të praktikosh kopshtarinë e permakulturës, të ndërtosh me materiale moderne dhe të marrësh pjesë në takimet e komunitetit. Mosha e […]

Erasmus+ Youth Exchange “Sustainable Green Future”

“Sustainable Green Future” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Garlstedt të Gjermanisë, i cili do të përfshijë 30 të rinj dhe 6 drejtues ekipesh nga 6 vende të ndryshme: Spanja, Maqedonia e Veriut, Rumania, Greqia, Republika Çeke dhe Gjermania. Mosha e pjesëmarrësve: 17-23 vjeç, drejtues ekipi 18+ Madhësia e grupit të vendit: […]

Erasmus+ Youth Exchange “TERRA”

Projekti Terra promovon pjesëmarrjen e të rinjve evropianë në fusha të ndryshme, me vëmendje të veçantë ndaj ndryshimeve klimatike, për faktin se aksionet e shumta të nisura spontanisht nga të rinjtë në Evropë, si garat klimatike, tregojnë se diskutimi në këtë fushë mund të bashkojë masën kritike të të rinjve dhe t’i bëjë qytetarët evropianë […]

Youth Activism for Green Municipalities vol.3

Prill – Tetor 2023 Dy vitet e fundit bashkëpunimi me HBS dhe GoGreen ka dërguar Go Green-in në  në Awarding Go Green për pjesëmarrjen e të rinjve, për aktivitetet e bëra në avokimin e të rinjve për ndryshimet e gjelbërta lokale. Bashkëpunimi vazhdon në fuqizimin e të rinjve për të ndërmarrë veprime lokale, duke pasur […]

Erasmus+ Youth Exchange “Bee Devine”

“Bee Divine” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Serra da Estrella në Portugali, i cili do të përfshijë pjesëmarrës nga 7 vende të ndryshme evropiane: Portugalia, Kroacia, Spanja, Maqedonia e Veriut, Greqia, Republika Çeke dhe Rumania. Mosha e pjesëmarrësve: 18-30 vjeç + 1 lider grupi (pa limit moshe) Vendi: Serra da Estrela, […]

Erasmus+ Youth Exchange “Healthy Casal”

“Healthy Casal” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Sant Just Desvern në Spanjë, i cili do të përfshijë pjesëmarrës nga 4 vende të ndryshme evropiane: Spanja, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Gjermania. Mosha e pjesëmarrësve: 16 -19 vjeç + 2 lider 18+ Vendi: Sant Just Desvern, Spanjë Data: 23 korrik deri më […]

Youth for Climate Change and Sustainable Transport

mars 2023 – mars 2024 Projekti “Të rinjtë për veprim klimatik dhe transport të qëndrueshëm” fokusohet në forcimin e kapaciteteve të shoqatës për përfshirjen e të rinjve në avokimin e veprimit klimatik, me fokus transportin e qëndrueshëm, përmes këshillave rinore lokale dhe qendrave rinore. Transporti është një nga sektorët që ka një ndikim të rëndësishëm […]

Thirrje për ekoaktivistë të rinj – Bëhu pjesë e Go Green

Go Green hap thirrje për eko-aktivistë të rinj që duan të mësojnë, të investojnë dhe të bëjnë një ndryshim pozitiv në mjedisin ku jetojnë.  Kush? Çdo person i moshës 15-29 vjeç mund të jetë pjesë e Go Green. Si? Lehtë. Mjafton të plotësonsh këtë aplikim (formular) me të dhënat tuaja në mënyrë që ne t’ju […]

Thirrje për koordinator të të rinjve në Go Green

Go Green po zgjeron ekipin në dhe shpall thirrje për koordinator të të rinjve. KORNIZA KOHORE Shpallja e thirrjes 13.03.2023 Mbyllja e thirrjes 26.03.2023 (e diel) deri më 23:59 Intervista 28.03-30.03.2023 Njoftimi i rezultateve 31.03.2023 Fillimi (i preferuar) i punës 03.04.2023 KUSHTET E PUNËS Angazhimi me kontratë pune me kohëzgjatje 7 muaj Punë nga zyra […]

Erasmus+ Youth Exchange”Healthy Mind in a Healthy Body”

“Healthy mind in a Healthy Body” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Garlstedt të Gjermanisë, i cili do të përfshijë 32 të rinj dhe 8 drejtues grupesh nga 4 vende të ndryshme evropiane: Spanja, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Gjermania. Mosha e pjesëmarrësve: 14-19 vjeç, drejtuesit e grupit janë 18+ Vendi: Garlstedt, […]

Kurs trajnimi “Step 0” Erasmus+

Kurs për trajnim „Step 0“ në organizimin e Organizatës së Re Creativity, baza e ndërmarrjeve sociale në Budapest që siguron programe joformale për të gjithë njerëzit që të krijojnë zgjidhje në çdo ditë të jetës. Lokacioni: Алсотолд (Alsótold), Bullgari Datat: 25 mars – 2 prill 2023 Mosha: 18+ Afati për aplikim: 17 shkurt 2023 Programi […]

Kërkesat rinore për komuna të gjelbra 2023

Go Green paraqiti për herë të dytë kërkesat e gjelbra rinore për komuna të gjelbra. Në periudhën shtator-tetor 2022 është realizuar pyetësori Propozimi im për një komunë të gjelbër, i cili për target kishte 4 komuna (Aeroport, Kisella Vodë, Çair dhe Kumanovë). Pyetësori u plotësua nga më shumë se 400 të rinj të cilët dhanë […]

[Portalb]: Katër komuna të Maqedonisë së Veriut i dëgjuan të rinjtë dhe filluan të realizojnë idetë e tyre ekologjike

Kontejnerë të rinj dhe shtigje për biçikleta në Kumanovë, çati fotovoltaike në Çair, seleksionim dhe pastrim i mbeturinave dhe parkingje të reja për biçikleta në Aerodrom, si dhe parqe të reja dhe më shumë gjelbërim e më pak vetura në Kisella Vodë. Këto janë projektet në të cilat po punohet dhe të cilat i kërkuan të rinjtë […]

EU Youth Cinema: Green Deal

Maj 2022 – Maj 2024 EU Youth Cinema: Green Deal është një projekt i dedikuar Evropës së qëndrueshme dhe paraqet qëllimet e Bashkimit Evropian në një kontekst filmik. EU Youth Cinema: Green Deal do të ofrojë programe gjatë gjithë vitit nga maji 2022 deri në maj 2024, me fokus në informimin dhe edukimin për axhendën […]

Youth Activism for Green Municipalities vol.2

Prill – Tetor 2022 Të rinjtë në shoqëri, e veçanërisht në komunë janë faktori më i madh për ndryshim në të gjithë komunën. Aktivizmi dhe pjesëmarrja në aktivitete shoqërore janë forma të fuqishme të angazhimit qytetar. Ndryshimet më të mëdha inkurajohen dhe udhëhiqen nga të rinjtë. Aktivizmi rinor ka potencial të madh për të transformuar […]

Youth Activism for Greener Municipalities

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Qëllimi i përgjithshëm i Projektit është të forcojë ndikimin e aktivistëve rinor dhe organizatave rinore në politikat dhe proceset mjedisore lokale. Projekti ka këto objektiva specifike: (1) Forcimi i kapaciteteve të aktivistëve rinorë dhe organizatave rinore për të zbatuar aktivitete efektive avokuese në nivel lokal; (2) Krijimi i partneriteteve ndërmjet […]

Clean AIRdrom – Zero solid waste municipality

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Ky aksion ka për qëllim krijimin e një sistemi inovativ për menaxhimin e mbeturinave të ngurta për Komunën e Aerodromit në Shkup, Maqedonia e Veriut, për të forcuar kapacitetet e stafit komunal, për të përfshirë grupet e cenueshme që merren me grumbullimin joformal të mbeturinave dhe për të rritur ndërgjegjësimin […]

A dëshiron të bëhesh aktivist i gjelbër?

“Go Green” në kuadër të projektit “EKO AKTIVIZMI DIGJITAL RINOR PËR KOMUNA TË GJELBRA” shpall thirrje për 20 banorë të rinj nga komunat e Kisella Vodës, Karposhit, Aerodromit, Manastirit, Prilepit dhe Kumanovës. Rreth projektit: Projekti synon t’i përfshijë të rinjtë para zgjedhjeve lokale, në imagjinimin e procesit të gjelbërimit të komunave – dhe atë që ata […]

Kërkesat e të rinjve për komuna të gjelbra

Zgjedhjet e ardhshme lokale më 17 Tetor në R.e Maqedonisë së Veriut janë një mundësi e shkëlqyer për përfshirjen qytetare për gjelbërimin e komunave. Për atë qëllim, në periudhën korrik-gusht, komisionet rinore të gjelbra zbatuan pyetësorin – Propozimi im për një komunë të gjelbër, që përfshiu 6 komuna (Aerodromin, Kisella Vodën, Karposhin, Çairin, Prilepin, Kumanovën). […]

Thirrje për asistent/e të projektit për eko-aktivizëm rinor

“Go Green” shpall thirrje për asistent të projektit për eko-aktivizëm rinor. Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë deri më 12.06.2021 duke dërguar një biografi të shkurtër me të dhëna për kontakt dhe një motivim të shkurtër deri në 200 fjalë në e-mailin: elenaacevska@bidizelen.org RRETH PROJEKTIT Projekti ka për qëllim:         të aktivizojë […]

Ligje të reja, rregulla të reja

Gusht 2021 – Dhjetor 2021 Edukimi dhe zbatimi praktik i rregulloreve ligjore në fushën e menaxhimit të mbeturinave, zbatimi dhe interpretimi i duhur i tyre nga palët e interesuara dhe qytetarët. Ndërtimi i dialogut ndërmjet qytetarëve, prodhuesve, pushtetit vendor dhe qendror, organizatave të shoqërisë civile, me qëllim uljen e ndikimit në mjedis dhe shëndetin e […]

Selektoj në Aerodrom

Gusht 2021 – Nëntor 2021 Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit të publikut të të rinjve në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve përmes një karvani për reduktimin, ripërdorimin dhe selektimin e duhur të mbeturinave. Aktivitetet: Ndërtimi i stacionit të lëvizshëm për seleksionimin e mbetjeve me 8 fraksione Realizimi i një eko karvani – punëtori […]

Climate action starts with you (th)

Korrik 2021- Nëntor 2021 Climate action starts with you (th) I financuar, mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup Kamagra pas cher en france Pour certains hommes, des dispositifs de pompe à vide, des implants péniens chirurgicaux rigides ou n’importe où en plus d’un rapport firmicutes/bactériidetes accru. La difficulté d’assembler des comparateurs de qualité garantie et […]

Klimart

Qershor 2021 – Nëntor 2021 Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të edukojë të rinjtë për ndryshimet klimatike, energjinë e rinovueshme, transportin, pylltarinë dhe biodiversitetin. Nëpërmjet një serie prej 5 podkastesh me këto tema, të rinjtë do të mësojnë për kuptimin e secilës temë veç e veç, pra cilat janë shkaqet, pasojat, përfitimet, […]

Përfaqësimi i ndërmarrjeve sociale për menaxhimin e mbeturinave

Prill 2021 – Dhjetor 2022 Ky proces avokimi zbatohet në kuadër të programit për përfshirje sociale dhe ekonomi të gjelbër. Projekti ka një komponent ekologjik dhe socio-përfshirës dhe synon të krijojë një sistem për selektimin parësor të mbeturinave jo të rrezikshme në ndërtesat e banimit, me qëllim që të kontribuojë në një mjedis më të […]

Eko aktivizmi digjital rinor për komuna të gjelbra

Prill – Tetor 2021 Të rinjtë janë pasivë kur bëhet fjalë për proceset demokratike, për shkak të mungesës së besimit në institucione dhe hapësirës së ngushtë për t’u dëgjuar zëri i tyre. Komunat si Karposhi, Kisella Voda, Aerodromi, Prilepi, Manastiri dhe Kumanova janë ndër më të ndoturat dhe kanë probleme me menaxhimin e mbeturinave ose […]

DORACAK PËR DIPLOMACINË KLIMATIKE

Doracaku mund të e shkarkoni këtu Ky produkt është përgatitur në kuadër të programit Ambasadorët e rinj për ndryshimet klimatike i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup.

Thirrje për lehtësues (fasilitator) të Konferencës së Palëve (COP26)

Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor “Go Green” Shkup, në kuadër të projektit “Ambasadorët e Rinj për Ndryshimet Klimatike” i mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup, shpall thirrjen për angazhimin e dy lehtësuesve (fasilitatorëve) të Konferencës së KB-ve për Ndryshimet Klimatike (COP26) Përshkrimi dhe kushtet e detyrave të punës së lehtësuesit (fasilitatorit):  Lehtësuesi […]

Ambasadorët e rinj folën për kursin e diplomacisë klimatike

Kursi i Diplomacisë Klimatike u mbajt javën e kaluar, ku morën pjesë 20 ambasadorë të rinj për ndryshimet klimatike. Ata i ndanë përshtypjet e tyre për kursin: Eva Stojçevska – Më shumë përshtypje më bëri pjesa ku simuluam se si do të dukeshin negociatat ndërmjet palëve të ndryshme të interesit. Unë do të doja të […]

Kurs i Diplomacisë klimatike me 20 ambasadorë për ndryshimet klimatike

Prej 17 deri më 19 dhjetor u mbajt Kursi online i Diplomacisë klimatike, ku morën pjesë 20 ambasadorë të rinj për ndryshimet klimatike. Kursi zgjati 3 ditë dhe kishte për qëllim njohjen e pjesëmarrësve me procesin e negociatave për ndryshimet klimatike, çfarë është diplomacia klimatike, Konferenca e OKB-së për Ndryshimet Klimatike, Marrëveshja e Parisit dhe […]

Si do të kontribuojë vendi ynë në trajtimin e ndryshimeve klimatike?

R. S.  e Maqedonisë së Veriut, me dokumentin zyrtar e thekson kontributin kombëtar të rishikuar në vijim:  Në vitin 2030 të arrihet një ulje prej 51% e emetimeve të gazrave serë krahasuar me emetimet e vitit 1990. Këto kontribute kombëtare janë pjesë e angazhimit të shteteve nënshkruese të Marrëveshjes së Parisit për të përmbushur qëllimet e saj: ruajtjen […]

Ndryshimet klimatike përmes numrave

Ndryshimet klimatike janë shkaktuar nga aktiviteti njerëzor dhe përdorimi masiv i lëndëve djegëse fosile, e me këtë edhe nga emetimi i sasive të mëdha të dioksidit të karbonit në atmosferë. Kjo kontribuon në ngrohjen e temperaturës së planetit dhe ndikon në burimet, përkatësisht disponueshmërinë e tyre për të përmbushur nevojat themelore siç janë uji i […]

Konferenca për ndryshimet klimatike. Çfarë është ajo?

Vendet e botës filluan me adresimin e ndryshimeve klimatike në vitin 1992 në Samitin e Rios në Brazil, ku u miratua një dokument që përmbante një plan për të stabilizuar përqendrimin e gazeve serë në atmosferë, në mënyrë që të parandalohen pasojat katastrofale për planetin. Dokumenti quhet Konventa Kornizë e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet […]

Marrëveshja e Parisit – A mundet që një dokument të na shpëtojë nga ndryshimet klimatike?

Çfarë është Marrëveshja e Parisit? Në Konferencën e 21-të të Parisit për Ndryshimet Klimatike (COP21), pas 20 vjet negociatash, vendet nënshkruese të Konventës Kornizë të KB-ve për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) arritën një marrëveshje për të luftuar ndryshimet klimatike në mënyrë që të mbanin temperaturat mesatare globale nën 2°C. mbi nivelet para-industriale, duke kërkuar të kufizojnë […]

Ambasadorët e rinj për ndryshimet klimatike

Projekti synon të edukojë të rinjtë për diplomacinë klimatike, të krijojnë kërkesa rinore për ndryshimin e klimës dhe të rrisë vetëdijen në vend për rëndësinë e qëllimeve ambicioze për Konferencën për Ndryshimet Klimatike të OKB-së (COP26). Përmes trajnimit për diplomacinë klimatike, fushatës për ndryshimet klimatike, si dhe simulimit të Konferencës, të rinjtë dhe publiku i […]

Simulimi i Konferencës së Palëve të KB (COP26)

Simulimi i parë i COP26 në vend dhe më gjerë do të përfshijë 20 ambasadorë të rinj për ndryshimin e klimës të cilët ishin trajnuar më parë përmes kursit online për Diplomacinë Klimatike. COP26 këtë vit do të mbahet në nëntor, Glasgow, Mbretëria e Bashkuar, ndërsa simulimi do të jetë onliine me 20/2/2021 dhe do […]

[thirrje] Ambasadorët e rinj për ndryshimet klimatike

“Go Green” shpall thirrje për 20 ambasadorë të rinj në kuadër të projektit “Ambasadorët e Rinj për Ndryshimet Klimatike”. Kandidatët duhet të jenë midis moshës 16-21 vjeç dhe të kenë interes në fushën e diplomacisë klimatike dhe COP26. Projekti “Ambasadorët e Rinj për Ndryshimet Klimatike” synon të edukojë të rinjtë për diplomacinë klimatike, të krijojnë […]

[HULUMTIM] PËRFAQËSIMI I ARSIMIT PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE NË ARSIMIN FILLOR NËNTËVJEÇAR, NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Rrjedhimisht, subjekt i këtij hulumtimi është analizimi i programeve mësimore të lëndëve të detyrueshme në arsimin fillor. Konkretisht, analiza u krye në mënyrë që të rishikohej se sa është e përfaqësuar tema e ndryshimeve klimatike në plan-programet mësimore të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZhA). Ky hulumtim është pjesë e projektit “Të rinjtë për arsimin […]

[info-grafik] Shkollat e mesme ta zvogëlojnë emetimin e CO2

“#Shkollameenergjidiellore është një iniciativë http://chng.it/gnyGvkyMTb nga nxënësit e shkollave të mesme pas rezultateve të publikuara për atë se sa CO2 emetojnë shkollat e tyre. Nënshkrimet dhe kërkesat e peticionit do t’u përcillen më tej institucioneve kompetente. Duke pasur parasysh konsumin e energjisë elektrike, burimet e energjisë për ngrohje (nafta, druri) dhe efikasitetin energjetik të vetë ndërtesës, mjeti për llogaritjen […]

Zgjidhen fituesit e konkursit “Shkollat me energji diellore”

“Go Green” organizon ekspozitën “Quarantine Creativity”, me temë ekologjinë, mjedisin jetësor, në kuadër të projektit “Shkollat me energji diellore”, me qëllim që t’i edukojë të rinjtë për rëndësinë e energjisë diellore, gjegjësisht për burimet e ripërtëritshme (rinovueshme) të energjisë. Kjo ekspozitë është pjesë e fushatës për mbledhjen e nënshkrimeve në mbështetje të shkollave me energji […]

Shkollat me energji diellore

Qëllimet Bërthama aktiviste të zhvilluara për ndryshimet klimatike në shkollat e mesme në Manastir, Kërçovë dhe Shkup, Nënshkrimi i një peticioni për “Shkollat me energji diellore”, Vetëdije e shtuar midis vendimmarrësve në lidhje me rëndësinë e arsimit për ndryshimet klimatike dhe energjinë diellore si një burim energjie për institucionet arsimore – të paktën një institucion […]

Doracak për përdorimin e modelit të llogaritjes së gjurmës së karbonit për shkollat

Llogaritja e gjurmës së karbonit mund të jetë një analizë komplekse e pasqyrës së përgjithshme të konsumit të energjisë. Modeli i llogaritjes së gjurmës së karbonit për shkollat është një mjet me qëllim që nxënësit ta kuptojnë logjikën e formimit të gjurmës së karbonit, mirëpo ai nuk është një instrument i saktë për përcaktimin e […]

DORACAK PËR TË RINJË PËR PËRDORIMIN E MODELIT TË LLOGARITJES SË GJURMËS SË KARBONIT PËR SHKOLLAT

Llogaritja e gjurmës së karbonit mund të jetë një analizë komplekse e pasqyrës së përgjithshme të konsumit të energjisë. Modeli i llogaritjes së gjurmës së karbonit për shkollat është një mjet me qëllim që nxënësit ta kuptojnë logjikën e formimit të gjurmës së karbonit, mirëpo ai nuk është një instrument i saktë për përcaktimin e […]