Проект: Млади за одржлив развој

Овој проект се реализира со поддршка на СЕЕДЛИНГ Програмата, што ја спроведува Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (REC).

Програмата се финансира од Австриската развојна агенција (ADA), оперативната единица на Австриската соработка аз меѓународен развој (ADC)

Публикацијата може да ја прочитате тука.