Здружението на граѓани за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу грин“и Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ имаат чест да Ве поканат на младинската мобилна конференција „Bike & Learn”, настан кој е дел од одбележувањето на Европската недела на мобилност.

   Настанот ќе се одржува на 21.09.2017 година, Четврток, на четири локации низ град Скопје со почеток во 10:30 часот. Почетната локација е салата на советот на Град Скопје. Групата ќе се движи низ локациите на велосипеди. 

   Сведоци сме на огромното загадување во градот Скопје предизвикано од моторните возила поради зголемување на возниот парк со над 200 000 половни моторни возила во последните 6 години. После загревањето на домаќинствата, транспортниот сектор е втор  најголем причинител за аерозагадувањето во градот и придонесува за интензивирање на последиците од климатските промени.   Младинската мобилна конференција „Bike & Learn”има за цел да понуди решенија за намалување на бројот на автомобили во градскиот сообраќај, и зголемување на учеството на одржливи форми на транспорт низ градовите во Републиката како начини за ублажување на климатските промени.

   Со цел подобра координација на активностите, би сакале да ги поканиме сите млади луѓе заинтересирани да земат учество во Младинската мобилна конференција „Bike & Learn” и да пополнат онлајн ПРИЈАВА за настанот. Доколку немате велосипед можете да присуствувате на било која од работилниците согласно агендата.   Во прилог Ви доставуваме и дневен ред од настанот.

 
   ДНЕВЕН РЕД

21.09.2017, почетна локација: сала на совет на Град Скопје, 10:30 часот


 
10:30 – 11:15 Сала на совет, Град Скопје, Споделување на автомобил во Скопје – фикција или реалност?

МариоРингов, сектор за меѓународна соработка на Град Скопје

11:15 – 12:00 Канцеларија на Гоу Грин, „Велосипеди за сите“ – што се случи со системот за споделување велосипеди во Скопје?

Јулијана Даскалов, поранешен раководител на проектот

12:00 – 12:45 Закуска и пауза за освежување

12:30 – 13:30 Споменик Мајка Тереза, „Smart Ohrid”– концепт за одржлив транспорт, „City Tree”- урбани решенија за климатските промени

Ана Чоловиќ Лешоска, извршна директорка на Еко-свест

Елена Николовска, лице за односи со јавност на Еко-свест

13:45 – 14:30 ЕУ Инфо центар, Вело-култура во македонските компании – Netcetera (tbc)

Виктор Дано, Bikecomputer.co, македонска мобилна апликација за велосипедисти

14:30 – 14:45 Затворање на конференцијата