Гоу Грин објавува повик за проектен асистент за младински еко-активизам. Сите заинтересирани да се пријават до 12.06.2021 со испраќање на кратка биографија со контакт податоци и кратка мотивација до 200 збора на elenaacevska@bidizelen.org

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот има за цел:

 •         да се активираат младите да достават барања за зелени општини до кандидатите градоначалници во пресрет локалните избори, и 
 •         да се направи јавен притисок за нивно потпишување. 

 Предвидени проектни активности: 

 •         Обука на младински еко-активисти
 •         Организирање на младински еко-форуми во општините
 •         Прибирање на визии на младите за зелени општини 

 УСЛОВИ ЗА РАБОТА

 •         Ангажирање на договор на дело (Јуни-Ноември)
 •         Финансиски надомест зависно од искуството на кадидатот/ката
 •         Флексибилно работно време (комбинирано дома и во канцеларија) 

РАБОТНИ ОБВРСКИ

 •         Помош при организирање активности (младински форуми) во неколку града
 •         Соработка со тимот за комуникација
 •         Комуникација со засегнати страни
 •         Админситративна поддршка

КВАЛИФИКАЦИЈА

 •         Завршено високо образование
 •         Искуство со менаџирање проекти е предност (организација и администрација)
 •         Познавање на еколошки теми е предност
 •         Познавање на англиски е задолжително 
 •         Познавање на албански е задолжително

За дополнителни прашања контактирај ја Елена Ацевска на elenaacevska@bidizelen.org