Doracaku mund të e shkarkoni këtu

Ky produkt është përgatitur në kuadër të programit Ambasadorët e rinj për ndryshimet klimatike i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup.