Erasmus+ Youth Exchange “The Magic of Believing””

The magic of believing” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Osterholz-Scharmbeck të Gjermanisë, i cili do të përfshijë 36 të rinj dhe drejtues grupesh nga 6 vende të ndryshme: Spanja, Kroacia, Portugalia, Hungaria, Maqedonia Veriore dhe Gjermania. Mosha e pjesëmarrësve: 18-30 vjeç, 18+ për drejtuesit e grupitMadhësia e grupit të vendit: 6 […]

Erasmus+ Youth Training “Green is Easy”

Green is Easy është një small-scale projekt ndërmjet partnerëve nga Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Spanja. Qëllimi është të përforcohen aftësitë e organizatave partnere për të inkorporuar praktika të qëndrueshme në punën e tyre, si dhe për të adoptuar praktika të gjelbra në nivel lokal dhe më gjerësisht duke i promovuar ato. Trajnimi në Athinë […]

[Hulumtim] Njohja, mundësite dhe barrierat e të rinjve për të marrë pjesë në politikat e gjelbra në nivel lokal

Jetojmë në një epokë të krizës klimatike ku nevojitet veprim urgjent dhe bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara në një shoqëri. Duke u nisur nga fakti se të rinjtë janë e ardhmja, gjegjësisht se ajo që ne e investojmë sot tek ata do të reflektohet në të ardhmen e afërt, pjesëmarrja e tyre në […]

Erasmus+ Youth Exchange Suderbyn Ecovillage

Ky shkëmbim rinor si pjesë e projektit Erasmus+ Eko-Educational Centers do të jetë në eko-fshatin Suderbin për një javë. Qëllimet e projektit janë të mësoni se çfarë do të thotë të jetosh në një komunitet, të praktikosh kopshtarinë e permakulturës, të ndërtosh me materiale moderne dhe të marrësh pjesë në takimet e komunitetit. Mosha e […]

Erasmus+ Youth Exchange “TERRA”

Projekti Terra promovon pjesëmarrjen e të rinjve evropianë në fusha të ndryshme, me vëmendje të veçantë ndaj ndryshimeve klimatike, për faktin se aksionet e shumta të nisura spontanisht nga të rinjtë në Evropë, si garat klimatike, tregojnë se diskutimi në këtë fushë mund të bashkojë masën kritike të të rinjve dhe t’i bëjë qytetarët evropianë […]

Erasmus+ Youth Exchange “Bee Devine”

“Bee Divine” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Serra da Estrella në Portugali, i cili do të përfshijë pjesëmarrës nga 7 vende të ndryshme evropiane: Portugalia, Kroacia, Spanja, Maqedonia e Veriut, Greqia, Republika Çeke dhe Rumania. Mosha e pjesëmarrësve: 18-30 vjeç + 1 lider grupi (pa limit moshe) Vendi: Serra da Estrela, […]

Youth for Climate Change and Sustainable Transport

mars 2023 – mars 2024 Projekti “Të rinjtë për veprim klimatik dhe transport të qëndrueshëm” fokusohet në forcimin e kapaciteteve të shoqatës për përfshirjen e të rinjve në avokimin e veprimit klimatik, me fokus transportin e qëndrueshëm, përmes këshillave rinore lokale dhe qendrave rinore. Transporti është një nga sektorët që ka një ndikim të rëndësishëm […]