“Bee Divine” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Serra da Estrella në Portugali, i cili do të përfshijë pjesëmarrës nga 7 vende të ndryshme evropiane: Portugalia, Kroacia, Spanja, Maqedonia e Veriut, Greqia, Republika Çeke dhe Rumania.

Mosha e pjesëmarrësve: 18-30 vjeç + 1 lider grupi (pa limit moshe)

Vendi: Serra da Estrela, Portugali

Datat: 10 – 19 prill 2023

Ky projekt synon që çdo individ të mbështetet posaçërisht duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe duke siguruar një mirëqenie të mirë, për të marrë njohuri për parandalimin dhe ndërhyrjen në situata të pabarazisë sociale dhe ekonomike, varësisë sociale dhe mosfunksionimit, përjashtimit ose cenueshmërisë, për të promovuar dhe zbatimin e përgjigjeve ndaj nevojave të tyre, si dhe zbatimin dhe integrimin e projekteve dhe burimeve të komunitetit që kontribuojnë në parandalimin e situatave të rrezikshme.

Linku për aplikim.

Për më shumë informacione: infopack.

Pas përfundimit të projektit duhet të bëni një eko aksion lokal.