“Healthy Casal” do të jetë një shkëmbim rinor i organizuar në Sant Just Desvern në Spanjë, i cili do të përfshijë pjesëmarrës nga 4 vende të ndryshme evropiane: Spanja, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Gjermania.

Mosha e pjesëmarrësve: 16 -19 vjeç + 2 lider 18+

Vendi: Sant Just Desvern, Spanjë

Data: 23 korrik deri më 1 gusht 2023

Ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin e të rinjve për mirëqenien duke përfshirë shëndetin mendor, fizik dhe emocional, t’u mësojë të rinjve mjete për menaxhimin e situatave të ndryshme, të krijojë një mjedis të sigurt për kujdesin dhe shkëmbimin e njohurive, të transferojë njohuritë në shoqëri përmes seminareve. , shumë shoqëri, angazhim me sport dhe mësim për gjendjen emocionale.

Linku për aplikim.

Për më shumë informacione: infopack

Vetëm ata që përfundojnë një nga kurset tona dhe bëjnë një eko-aksion lokal kanë të drejtë të marrin pjesë:

– veprim pastrimi

– mbjellja e pemëve

– aksion eko gueril

  • një letër zyrtare në komunën tuaj për një problem mjedisor (dërgoni një kërkesë për informacion publik, dërgoni një propozim për një ide, organizoni një takim me zyrtarin tuaj të të rinjve, etj.)

Ju mund të frymëzoheni për ide nga kurset ose nëse keni nevojë për ndihmë, mund t’i kërkoni Help Desk-ut për ndihmë ligjore, eksperte dhe këshilluese ose të na dërgoni një mesazh në info@bidizelen.org.