Prill – Tetor 2023

Dy vitet e fundit bashkëpunimi me HBS dhe GoGreen ka dërguar Go Green-in në  në Awarding Go Green për pjesëmarrjen e të rinjve, për aktivitetet e bëra në avokimin e të rinjve për ndryshimet e gjelbërta lokale. Bashkëpunimi vazhdon në fuqizimin e të rinjve për të ndërmarrë veprime lokale, duke pasur çdo vit grupe të ndryshme të rinjsh e zgjeron hapësirën dhe njerëzit e përfshirë në këto tema. Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet OJQ-ve rinore lokale e bën më të lehtë për të rinjtë që të avokojnë për ndryshime lokale.

Qëllimi i këtij viti do të fokusohet më shumë në mobilizimin dhe fuqizimin e të rinjve për të ngritur zërin e tyre për çështjet mjedisore lokale dhe promovimi i energjisë së pastër dhe ngjarjeve lokale-eko promovon nevojën urgjente për tranzicion të energjisë së pastër dhe mundësinë e organizimit të shumë ngjarjeve me këtë qasje – me më pak ndikim në mjedis.

Qëllimet specifike të projektit janë:

-Zbatimi i kërkesave të të rinjve për bashkitë e gjelbra

-Promovimi i energjisë së pastër

Forcimi i kapaciteteve të sektorit të rinisë për të avokuar për iniciativat e gjelbra në komunat e tyre

-Të mbështesë zbatimin e Ligjit për Rininë duke forcuar avokimin mjedisor nga të rinjtë

-Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse mjedisore në nivel lokal

Ky projekt financohet nga Fondacioni Heinrik Boll në Bosnjë dhe Hercegovinë.