Qershor 2021 – Nëntor 2021

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të edukojë të rinjtë për ndryshimet klimatike, energjinë e rinovueshme, transportin, pylltarinë dhe biodiversitetin. Nëpërmjet një serie prej 5 podkastesh me këto tema, të rinjtë do të mësojnë për kuptimin e secilës temë veç e veç, pra cilat janë shkaqet, pasojat, përfitimet, shqetësimet dhe cilat janë hapat që mund të ndërmarrim në lidhje me pasojat e ndryshimeve klimatike.

Klimart financuar, mbështetur nga Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor