Simulimi i parë i COP26 në vend dhe më gjerë do të përfshijë 20 ambasadorë të rinj për ndryshimin e klimës të cilët ishin trajnuar më parë përmes kursit online për Diplomacinë Klimatike.

COP26 këtë vit do të mbahet në nëntor, Glasgow, Mbretëria e Bashkuar, ndërsa simulimi do të jetë onliine me 20/2/2021 dhe do të përfshijë vendimmarrësit përkatës. Ne së shpejti do të botojmë një agjendë të detajuar të simulimit dhe folësve.

Shprehni interesin tuaj për të ndjekur konferencën dhe për të marrë materialet përgatitore duke plotësuar formularin.

Simulimi do të transmetohet drejtpërdrejt në profilin e Go Green.

Simulimi COP26 është realizuar në kuadër të projektit Ambasadorët e Rinj për Ndryshimet Klimatike mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup.