“Go Green” organizon ekspozitën “Quarantine Creativity”, me temë ekologjinë, mjedisin jetësor, në kuadër të projektit “Shkollat me energji diellore”, me qëllim që t’i edukojë të rinjtë për rëndësinë e energjisë diellore, gjegjësisht për burimet e ripërtëritshme (rinovueshme) të energjisë. Kjo ekspozitë është pjesë e fushatës për mbledhjen e nënshkrimeve në mbështetje të shkollave me energji diellore. Peticionin  mund ta nënshkruani këtu.

Nxënësit e shkollave të mesme aplikuan me vizatimin ose fotografinë e tyre. Shihni më të mirët dhe kujtoni se çfarë mund të bëni ju për ta mbrojtur Planetin Tokë. Urime fituesve dhe të gjithë pjesëmarrësve.

Të gjitha fotografitë mund t’i shihni këtu.