“#Shkollameenergjidiellore është një iniciativë http://chng.it/gnyGvkyMTb nga nxënësit e shkollave të mesme pas rezultateve të publikuara për atë se sa CO2 emetojnë shkollat e tyre. Nënshkrimet dhe kërkesat e peticionit do t’u përcillen më tej institucioneve kompetente.

Duke pasur parasysh konsumin e energjisë elektrike, burimet e energjisë për ngrohje (nafta, druri) dhe efikasitetin energjetik të vetë ndërtesës, mjeti për llogaritjen e gjurmës së karbonit i llogarit emetimet e dioksidit të karbonit të ndërtesës. Gjithashtu, ka mundësi të llogaritet edhe për sa do të zvogëlohet CO2 nëse instalohen kolektorë diellorë-termikë.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit me të njëjtin emër “Shkollat me energji diellore