Април – Октомври 2023 година

Последните две години соработка со HBS и GoGreen доведе до Awarding Go Green за младинско учество, за активностите направени во младинското застапување за локални зелени промени. Соработката продолжува во зајакнувањето на младите луѓе да преземат локални активности, а секоја година различни групи млади луѓе го зголемуваат опсегот и луѓето вклучени во овие теми. Зајакнувањето на соработката помеѓу локалните младински невладини организации им олеснува на младите да се залагаат за локални промени.

Овогодинешната цел ќе биде повеќе фокусирана на мобилизација и зајакнување на младите луѓе да го кренат својот глас за локалните еколошки прашања и промовирање на чиста енергија и локални еко настани ја промовира итната потреба за транзиција на чиста енергија и можноста за организирање многу настани со овој пристап – со помало влијание врз животната средина.

Специфични цели на проектот се:

-спроведување на барањата на младите за зелени општини

зајакнување на капацитетите на младинскиот сектор да се залага за зелени иницијативи во нивните општини
поддршка на имплементацијата на Законот за млади преку зајакнување на застапувањето за животната средина од страна на младите
зголемување на учеството на младите во процесите на донесување одлуки за животната средина на локално ниво

Овој проект е финансиран од фондацијата Хајнрик Бол во Босна и Херцеговина.