Март-октомври 2019

Цел на проектот: Да се воспостави одржлива мрежа на еко-клубови во средните училишта во Град Скопје која ќе се залага за поздрава животна средина и почист воздух.

Активност 1: Воспоставување на нови еко-клубови во средните училишта и зајакнување на постоечките клубови во Град Скопје

Активност 2: Програма за учење (информативни видеа)

Активност 3: Кампањи и акции од средношколците

  • Денот на планетата Земја 22 април
  • Европска недела на одржлива енергија
  • Европска недела на мобилност 16-22 септември
  • World Clean Up Day

Активност 4: Средношколска конференција

Активност 5: Еко-семинар во Струга и Гоу Грин бележник

Проектот е финансиски поддржан од Град Скопје.