Целта на оваа размена е преку меѓународно и мултикултурно искуство да ги поттикне
младите да ги прифатат различните култури и да ги согледаат како позитивна работа
која ја прави Европа уникатна.

Покрај учесници од нашата држава ќе учествуваат и млади од Словенија, Германија, Грција,
Шпанија, Португалија и Латвија.

Размената ќе се одржи во Вилабила, Шпанија од 9-ти до 17-ти октомври 2018, во рамките на
Еразмус+ програмата на Европската Комисија. Повикот е наменет за сите млади лица од 18 до
30 години кои се способни да комуницираат на англиски јазик. Организаторите ќе ги покријат
трошоците за сместување и храна како и патните трошоци на учесниците до 360 евра.
Во продолжение можете да прочитате повеќе информации за целите на проектот. Доколку
сте заинтересирани да земете учество во младинската размена, пополнете го формуларот за
пријавување најдоцна до 20-ти август. [GG] APPLICATION FORM for Let’s embrace multiculturalism.

Доколку имате прашања можете да ни се обратите на
info@bidizelen.org со назнака “Let’s embrace multiculturalism”.

Главни цели на размената:

 • Да се ​​развијат меѓукултурните компетенции на младите, за да станат активни
  европски граѓани
 • Да се ​​поттикнат младите луѓе со тоа што ќе бидат свесни за многуте можности што ги
  нуди Еразмус +;
 • Да се обезбеди простор на доверба и инспирација, така што групата може да ги
  истражува стереотипите и концептите и да ги интерпретира преку неформални методикако театарот;
 • Да се ​​развијат потребните знаења и ставови за да можат да се видат разликите како
  предност;
 • Да ја понудиме можноста да се сретнеме со други европски млади кои се соочуваат со
  истите проблеми;