Програмите за слободни часови се на тема Клима и енергетска ефикасност. 

Подготвени се од здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин – Скопје“, во рамки на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ (2017г.)

Програма за градежно средно стручно

Програма за машинско средно стручно

Програма за електро средно стручно