Kurs për trajnim „Step 0“ në organizimin e Organizatës së Re Creativity, baza e ndërmarrjeve sociale në Budapest që siguron programe joformale për të gjithë njerëzit që të krijojnë zgjidhje në çdo ditë të jetës.

Lokacioni: Алсотолд (Alsótold), Bullgari

Datat: 25 mars – 2 prill 2023

Mosha: 18+

Afati për aplikim: 17 shkurt 2023

Programi është hartuar dhe zbatuar nga një ekip multikulturor i trajnerëve dhe asistentëve me përvojë. Elementet kryesore të programit: seminare për zhvillimin e aftësive, meditim, procese të vëmendjes, aktivitete për ndërtimin e ekipit, punëtori kreative riciklimi, vetëvlerësim, përmirësim të kompetencave kyçe, ndarje të praktikave më të mira, aktivitete në natyrë, bibliotekë e gjallë, dizajnim i materialeve edukative, aftësi lehtësuese praktike.

Më shumë detaje rreth trajnimit: Info pack
Linkun për aplikim mund ta gjeni këtu.


*E rëndësishme: Vetëm nëse përfundoni një nga kurset tona arsimore do të mund të merrni pjesë në këtë trajnim.