Курс за обука „Step 0“ во Унгарија организиран од Re Creativity, база на социјални претпријатија во Будимпешта која обезбедува неформални образовни програми со цел луѓето да градат креативни решенија во нивниот секојдневен живот.

Локација: Алсотолд (Alsótold), Унгарија

Датум: 25 март-2 април 2023 година

Краен рок за аплицирање: 17 февруари 2023 година

Програмата за мобилност е дизајнирана и спроведена од мултикултурен тим од искусни тренери и асистенти. Главни програмски елементи: работилници за развој на вештини, медитација, процеси на внимание, активности за градење тим, работилници за креативно рециклирање, самооценување, подобрување на клучните компетенции, споделување на најдобри практики, активности на отворено, жива библиотека, дизајнирање едукативни материјали, практикување вештини за олеснување.

Повеќе детали за обуката: инфо пакет.
Линкот за апликацијата може да го најдете тука.
*Важно: само ако завршите еден од нашите едукативни курсеви ќе може да учествувате на оваа обука.