Green is Easy është një small-scale projekt ndërmjet partnerëve nga Greqia, Maqedonia e Veriut dhe Spanja. Qëllimi është të përforcohen aftësitë e organizatave partnere për të inkorporuar praktika të qëndrueshme në punën e tyre, si dhe për të adoptuar praktika të gjelbra në nivel lokal dhe më gjerësisht duke i promovuar ato.

Trajnimi në Athinë do të përbëhet nga seminare që do të mundësojnë zbatimin e praktikave të gjelbra, përmirësimin e aftësive të nevojshme duke përfshirë krijimin e podkasteve dhe artikujve dhe mjete të tjera për zbatimin dhe shpërndarjen e projektit.

Mosha e pjesëmarrësve: 18+ vjeç

Vendi: Athinë, Greqi

Data: 2 – 6 qershor 2024

Afati i aplikimit: 30 Prill 2024

Më shumë detaje: infopack

Apliko këtu!

Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për ndihmë, mund të na kontaktoni në info@bidizelen.org ose angelazimbakova@bidizelen.org