Средба за квалифкациите за зелени работни места – дефинирање следни чекори

На 20 октомври се одржа состанок за Квалификациите за зелените работни места на кој присуствуваа претставници од Центарот за стручното образование и обука, Министерството за труд и социјална политика, невладини организации, и професор од Економскиот факултет при универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје. На состанокот се разговараше за воспоставување на индикатори за квалификациите низ […]

Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија – заклучоци од панел дискусијата

Денес на15.10.2020 во СУГС Никола Карев Скопје беше одржана панел дискусија на тема  „Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија“.   На дискусијата беа изведени заклучоци во врска со образованието за климатски промени во формалното образование во РСМ, меѓу што Мила Јовановска од Гоу Грин потенцираше дека: „Идните генерации мора да научат […]

Состанок со институции за енергетски ефикасни училишта

Релаизацијата на проектните активности во рамки на проектот „Сакаме Соларна Енергија“ продолжуваат да се реализираат.    Денес беше реализирана средба со локални институции со цел да се разгледаат барањата на средншколците да имаме енергетско ефикасни училишта. На состанокот учествуваа претставници на опиптина Прилеп, претставници од средни училишта од Прилеп и Куманово како и средншколци од […]

Квиз Соларна енергија 

Гоу Грин, продоложува да ги едуцира младите на полето на климатските промени и одржливот развој. Овој пат фокусот е на соларната енергија. Користејќи неформални методи на образование како што е квиз натпреварот подигнуваме свесност за значењето на соларната енергија и приодбивките од намалувањето на СО2.    Во рамки на проектот „Скаме Соларна Енергија“ финансиски поддржан […]

Прашања, одговори, појаснувања за #Селектирам [втор дел]

По обjавувањето на првиот сет прашања и одговори, пристигнаа уште поконкретни прашања на кои одговараме за станарите да имаат уште појасна слика што претставува #селектирам. Во рамки на иницијативата #селектирам, зградите може да се пријават за услугата за собирање на хартија и пластика до петок 21.08 1.Колку често се собира отпадот, од кого и како? […]

[видео] Прашања и одговори за #селектирам во мојата зграда

Погледнете го видеото каде е објаснето повеќе за проектот, што опфаќа услугата за собирање амбалажен отпад, и видете како тоа се одвива во првата зграда која се приклучи на иницијативата #Селектирам. Подолу се одговори на најчестите прашања кои ни пристигнаа во пријавата и на мејлот info@selektiram.mk 1.Дали треба согласности од сите станари? Потребно е да потпишеме […]

#Селектирам во мојата зграда

Целта на иницијативата #Селектирам е да им го доближи на граѓаните селектирањето на амбалажниот отпад и воедно да ги интегрира собирачите на отпад во формален и организиран систем. Целна група во прва фаза се станбените згради во Град Скопје. Со пополнување на пријавата, зградите, односно куќните совети може да се приклучат кон иницијативата #Селектирам и да […]

Што претставува визијата на Гоу Грин за 2030 година?

Визија 2030: Go Green е меѓународна, младинска, еколошка организација која овозможува образование за климатски промени и презема акција за нивно ублажување и прилагодување. Овозможуваме систем за поддршка за млади и ранливи групи и се грижиме за нивната благосостојба во процесот на социо-еколошка трансформација на заедниците. [Go Green е меѓународна, младинска, еколошка…] Меѓународна значи дека имаме […]

Гоу Грин визија 2030 и стратешки приоритети 2020-2023

Од 21-24 јули се одржа Стратешкото планирање на Гоу Грин за периодот 2020-2023. Во текот на четирите дена, се работеше на креирање на визија 2030, стратешки приоритети и органограм на организацијата. ВИЗИЈА GO GREEN 2030 Гоу Грин е меѓународна, младинска, еколошка организација која овозможува образование за климатски промени и презема акција за нивно ублажување и […]

Алатки и материјали за младински работници, наставници и волонтери за работа со млади со попреченост

Во рамки на проектот Collaborative Economy without Barriers – CEB изработен е сет на алатки за работа со млади со попреченост. Како дел од елементот колаборативно учење, при мобилноста во Палермо, Италија развиени беа алатки за работа со индивидуи со попреченост. Алатките за работа со младите со попреченост може да се најдат тука . Суштината […]