Значењето на образованието за справување со климатските промени – видео-конференција

Брзата промена во светот не’ принудува да преземеме значајни мерки со цел да се справиме навремено со предизвиците. Еден од позначајните е справувањето со климатските промени.  Тие ги менуваат потребите и на пазарот на труд: потребни се зелени работни места. Но што значат тие? Кое образование е потребно за идните генерации да се спремни, образовани […]

Одбрани победниците од конкурсот „Училишта на сончева енергија“

Гоу Грин организира изложба Quarantine Creativity, на тема екологија, животна средина, во рамки на проектот „Училишта на сончева енергија“, со цел да ги едуцира младите за важноста од соларната енергија, односно обновливите извори на енергија. Оваа изложба е дел од кампањата за собирање на потписи за поддршка за училишта на сончева енергија. Петицијата може да […]

Време е за гласање!

Во рамки на проектот “Училишта на сончева енергија“, се организираше конкурс за фотографија/цртеж за онлајн изложба Quarantine creativity. На конкурсот право на учество имаа средношколци, и се пријавија вкупно 36, од кои 28 беа согласно правилата. Сите фотографии и цртежи се објавени на ФБ фан страницата на Гоу Грин, каде и ќе се одвива гласањето од […]

Прирачник за пресметка на јаглероден учинок на училиштата

Пресметката на јаглеродниот учинок може да биде комплексна анализа на целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сфатат логиката на формирање на јаглеродниот учинок и истата не е прецизен инструмент за определување на јаглеродниот учинок. Со оваа алатка сакаме да поттикнеме […]

Еко-системи на младинска работа

One of the aims of our exploratory research was to find out and outline the processes of decision making in terms of youth. For the needs of the research, we set up a case study that should help us identify the steps in decision making in terms of youth in Europe The project “A step between” was […]

Благосостојба на младиски работници

In this qualitative research, our aim was to explore the well-being (issues and challenges) faced by youth workers in more depth. Based on aim, our main research question was: Based on the aim and main research question we had 7 sub-questions: 1. How do youth workers assess their professional status in society? 2. How do […]

Мапирање на релевантни политики за младински работници

The aim of the “Legislation pinpointing for youth work” is to show the direction for policy intervention in order to improve the youth workers conditions and livelihood. This paper is providing a reflection on the relevant policies and strategic documents related to youth work on EU level, as well as in specific countries. The conclusions […]

Oнлајн изложба- Quarantine creativity

Во рамки на проектот “Училишта на сончева енергија“ започнува истоимената кампања со цел да ги едуцира и мобилизира првенствено средношколците, а потоа и пошироката јавност. Кампањата ќе опфати потпишување петиција од средношколци и организирање повеќе движења на социјалните медиуми. Со кампањата ќе се создаде мрежа и критична маса на средношколци кои ќе вршат јавен притисок […]

П Е Т И Ц И Ј А за образование за климатски промени и училишта на сончева енергија

СО ОВАА ПЕТИЦИЈА БАРАМЕ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СО АКЦЕНТ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ, КАКО И ЗГОЛЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА ВО НАШИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ГРЕЕЊЕ И СТРУЈА.   ЗОШТО? Најголемиот дел од средните училишта во нашата земја користат енергенс со потекло од фосилни горива за струја и загревање. Анализата на јаглеродниот отпечаток (carbon […]

Да се откажеш од ќефот – доблест на 21 век

        *Лице в лице е непрофитно, независно улично списание, посветено на универзалните вредности, на социјалната правда, на принципите на еднаквост, демократија и на хуманост. Претставува пионерски чекор на полето на социјалното претприемништво во Република Македонија и е единствено улично списание во земјата. – Купувајќи Лице в лице им помагате на многумина – повеќе луѓе ќе […]