Новости

Повик за обучувач за климатска дипломатија

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје, во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ објавува повик за ангажирање на тренер кој ќе одржи обука за климатска дипломатија во времетраење од 3 дена. Краток опис на проектот:  Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да […]

Климатските промени во бројки

Климатските промени се предизвикани од човековата активност и масовно користење на фосилни горива, а со тоа и емитирање на огромни количини на јаглероден диоксид во атмосферата. Тоа придонесува до затоплување на температурата на Планетата и влијае врз ресурсите, односно нивната достапност за задоволување на основните потреби како вода за пиење, пристап до храна, енергија итн. […]

Приказната за почетоците на Гоу Грин

Идејата за здружението Гоу Грин се роди во студентска соба во Амстердам. Поминаа десет години од разговорот во студентска соба во Амстердам помеѓу Антонио Јовановски и Борис Манев, амбициозни млади кои ја зачнаа идејата за младинска организација која ќе го помогне во зачувувањето на животната средина преку еколошко освестување, развивање вредности и принципи за одржлив […]

Повик за експерт за климатска дипломатија

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје, во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ објавува повик за ангажирање експерт за климатска дипломатија кој ќе се јави како автор на прирачник, ќе одржи обука за климатска дипломатија и ќе дејствува како ментор на младите амбасадори за климатски промени.  Краток […]

[Истражување] Застапеност на образованието за климатски промени во основното образование во РСМ

Во истражувањето опфатени се: анализа на наставните програми и учебниците по предметите, како и прашалник за мислењето на наставниците во основно образование. Методологијата на истражувањето се состои од примарно и секундарно прибирање на  податоци, односно спроведување квалитативен прашалник за наставниците, родителите и учениците, како и деск анализа на наставните програми и релеватни документи поврзани со […]

Секој ден е Ден на климатска акција

Зајакнуваме отпорност преку образование Под климатска акција се подразбираат активности чија крајна цел се намалување на стакленичките гасови, зајакнување на отпорноста и адаптацијата кон влијанијата од климатските промени.  Здружението Гоу Грин од своето постоење работи на образование за климатски промени и одржлив развој, подигнување на свеста за истите осбоено кај младите со подолгорочна визија дека […]

Средба за квалифкациите за зелени работни места – дефинирање следни чекори

На 20 октомври се одржа состанок за Квалификациите за зелените работни места на кој присуствуваа претставници од Центарот за стручното образование и обука, Министерството за труд и социјална политика, невладини организации, и професор од Економскиот факултет при универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје. На состанокот се разговараше за воспоставување на индикатори за квалификациите низ […]

Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија – заклучоци од панел дискусијата

Денес на15.10.2020 во СУГС Никола Карев Скопје беше одржана панел дискусија на тема  „Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија“.   На дискусијата беа изведени заклучоци во врска со образованието за климатски промени во формалното образование во РСМ, меѓу што Мила Јовановска од Гоу Грин потенцираше дека: „Идните генерации мора да научат […]

Состанок со институции за енергетски ефикасни училишта

Релаизацијата на проектните активности во рамки на проектот „Сакаме Соларна Енергија“ продолжуваат да се реализираат.    Денес беше реализирана средба со локални институции со цел да се разгледаат барањата на средншколците да имаме енергетско ефикасни училишта. На состанокот учествуваа претставници на опиптина Прилеп, претставници од средни училишта од Прилеп и Куманово како и средншколци од […]

Квиз Соларна енергија 

Гоу Грин, продоложува да ги едуцира младите на полето на климатските промени и одржливот развој. Овој пат фокусот е на соларната енергија. Користејќи неформални методи на образование како што е квиз натпреварот подигнуваме свесност за значењето на соларната енергија и приодбивките од намалувањето на СО2.    Во рамки на проектот „Скаме Соларна Енергија“ финансиски поддржан […]