Август 2019- април 2020

Цели

 1. Развиени активистички јадра за климатски промени во средните училишта во Битола, Кичево и Скопје,
 2. Потпишување петиција за „Училишта на сончева енергија“,
 3. Зголемена свест кај носителите за одлуки за важноста на образованието за климатски промени и сончевата енергија како енергенс на образовните установи – најмалку една институција испраќа писмо со кое иницира поголемо учество и застапеност на темата климатски промени во образованието.

Партнери

 • Средно училиште „Таки Даскалот“, Битола
 • Средно училиште „Јосип Броз Тито“, Битола
 • Средно училиште „„Дрита“, Кичево
 • Средно училиште „Раде Јовчевски Корчагин“, Скопје
 • Средно училиште „Боро Петрушевски“, Скопје
 • Средно училиште „Никола Карев“, Скопје
 • Иницијатива „Fridays for future“

Активности

 • Средношколски камп за климатски промени
 • Анализа на јаглеродниот учинок од средните училишта
 • Кампања „Училишта на сончева енергија“
 • Работилница за изработка на петиција и комуникациски план
 • Интернет кампања на социјални медиуми
 • Едукативно-музички настани во училиштата
 • Средби со институции на локално и национално ниво

Проектот „Да зборуваме за климатските промени“ е спроведуван од Еко-свест, ЦНВП и ДЕМ. Проектот е финансиран од Европската унија.