„Биди Зелен“ кампања

Биди Зелен кампањата имаше за цел да ја подигне свеста кај младите за одржливиот развој на животната средина и да ги научи за значењето на енергетски ефикасна и нискојаглеродна економија. Пораката на проектот опфати над 800.000 лица. Целна група Главната целна група беа млади луѓе од 14-22 години. Веруваме дека токму тие ја претставуваат идната генерација […]