[Portalb]: Katër komuna të Maqedonisë së Veriut i dëgjuan të rinjtë dhe filluan të realizojnë idetë e tyre ekologjike

Kontejnerë të rinj dhe shtigje për biçikleta në Kumanovë, çati fotovoltaike në Çair, seleksionim dhe pastrim i mbeturinave dhe parkingje të reja për biçikleta në Aerodrom, si dhe parqe të reja dhe më shumë gjelbërim e më pak vetura në Kisella Vodë. Këto janë projektet në të cilat po punohet dhe të cilat i kërkuan të rinjtë […]

EU Youth Cinema: Green Deal

Maj 2022 – Maj 2024 EU Youth Cinema: Green Deal është një projekt i dedikuar Evropës së qëndrueshme dhe paraqet qëllimet e Bashkimit Evropian në një kontekst filmik. EU Youth Cinema: Green Deal do të ofrojë programe gjatë gjithë vitit nga maji 2022 deri në maj 2024, me fokus në informimin dhe edukimin për axhendën […]

Youth Activism for Green Municipalities vol.2

Prill – Tetor 2022 Të rinjtë në shoqëri, e veçanërisht në komunë janë faktori më i madh për ndryshim në të gjithë komunën. Aktivizmi dhe pjesëmarrja në aktivitete shoqërore janë forma të fuqishme të angazhimit qytetar. Ndryshimet më të mëdha inkurajohen dhe udhëhiqen nga të rinjtë. Aktivizmi rinor ka potencial të madh për të transformuar […]

Youth Activism for Greener Municipalities

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Qëllimi i përgjithshëm i Projektit është të forcojë ndikimin e aktivistëve rinor dhe organizatave rinore në politikat dhe proceset mjedisore lokale. Projekti ka këto objektiva specifike: (1) Forcimi i kapaciteteve të aktivistëve rinorë dhe organizatave rinore për të zbatuar aktivitete efektive avokuese në nivel lokal; (2) Krijimi i partneriteteve ndërmjet […]

Clean AIRdrom – Zero solid waste municipality

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Ky aksion ka për qëllim krijimin e një sistemi inovativ për menaxhimin e mbeturinave të ngurta për Komunën e Aerodromit në Shkup, Maqedonia e Veriut, për të forcuar kapacitetet e stafit komunal, për të përfshirë grupet e cenueshme që merren me grumbullimin joformal të mbeturinave dhe për të rritur ndërgjegjësimin […]

A dëshiron të bëhesh aktivist i gjelbër?

“Go Green” në kuadër të projektit “EKO AKTIVIZMI DIGJITAL RINOR PËR KOMUNA TË GJELBRA” shpall thirrje për 20 banorë të rinj nga komunat e Kisella Vodës, Karposhit, Aerodromit, Manastirit, Prilepit dhe Kumanovës. Rreth projektit: Projekti synon t’i përfshijë të rinjtë para zgjedhjeve lokale, në imagjinimin e procesit të gjelbërimit të komunave – dhe atë që ata […]

Kërkesat e të rinjve për komuna të gjelbra

Zgjedhjet e ardhshme lokale më 17 Tetor në R.e Maqedonisë së Veriut janë një mundësi e shkëlqyer për përfshirjen qytetare për gjelbërimin e komunave. Për atë qëllim, në periudhën korrik-gusht, komisionet rinore të gjelbra zbatuan pyetësorin – Propozimi im për një komunë të gjelbër, që përfshiu 6 komuna (Aerodromin, Kisella Vodën, Karposhin, Çairin, Prilepin, Kumanovën). […]

Thirrje për asistent/e të projektit për eko-aktivizëm rinor

“Go Green” shpall thirrje për asistent të projektit për eko-aktivizëm rinor. Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë deri më 12.06.2021 duke dërguar një biografi të shkurtër me të dhëna për kontakt dhe një motivim të shkurtër deri në 200 fjalë në e-mailin: elenaacevska@bidizelen.org RRETH PROJEKTIT Projekti ka për qëllim:         të aktivizojë […]