Приказната за почетоците на Гоу Грин

Идејата за здружението Гоу Грин се роди во студентска соба во Амстердам. Поминаа десет години од разговорот во студентска соба во Амстердам помеѓу Антонио Јовановски и Борис Манев, амбициозни млади кои ја зачнаа идејата за младинска организација која ќе го помогне во зачувувањето на животната средина преку еколошко освестување, развивање вредности и принципи за одржлив […]

Повик за експерт за климатска дипломатија

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин Скопје, во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ објавува повик за ангажирање експерт за климатска дипломатија кој ќе се јави како автор на прирачник, ќе одржи обука за климатска дипломатија и ќе дејствува како ментор на младите амбасадори за климатски промени.  Краток […]

[Истражување] Застапеност на образованието за климатски промени во основното образование во РСМ

Во истражувањето опфатени се: анализа на наставните програми и учебниците по предметите, како и прашалник за мислењето на наставниците во основно образование. Методологијата на истражувањето се состои од примарно и секундарно прибирање на  податоци, односно спроведување квалитативен прашалник за наставниците, родителите и учениците, како и деск анализа на наставните програми и релеватни документи поврзани со […]

Секој ден е Ден на климатска акција

Зајакнуваме отпорност преку образование Под климатска акција се подразбираат активности чија крајна цел се намалување на стакленичките гасови, зајакнување на отпорноста и адаптацијата кон влијанијата од климатските промени.  Здружението Гоу Грин од своето постоење работи на образование за климатски промени и одржлив развој, подигнување на свеста за истите осбоено кај младите со подолгорочна визија дека […]

Млади амбасадори за климатски промени

Октомври 2020 -Март 2021 Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да креираат младински барања за климатски промени и да ја развие свеста во земјата за важноста од амбициозни цели за Конференцијата за климатски промени на ООН (COP26). Преку обуката за климатска дипломатија, кампања за климатските промени, како и симулацијата на Конференцијата, […]

Средба за квалификациите за зелени работни места – дефинирање следни чекори

На 20 октомври се одржа состанок за Квалификациите за зелените работни места на кој присуствуваа претставници од Центарот за стручното образование и обука, Министерството за труд и социјална политика, невладини организации, и професор од Економскиот факултет при универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје. На состанокот се разговараше за воспоставување на индикатори за квалификациите низ […]

Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија – заклучоци од панел дискусијата

Денес на15.10.2020 во СУГС Никола Карев Скопје беше одржана панел дискусија на тема  „Сакаме образование за климатски промени и училишта на соларна eнергија“.   На дискусијата беа изведени заклучоци во врска со образованието за климатски промени во формалното образование во РСМ, меѓу што Мила Јовановска од Гоу Грин потенцираше дека: „Идните генерации мора да научат […]

Состанок со институции за енергетски ефикасни училишта

Релаизацијата на проектните активности во рамки на проектот „Сакаме Соларна Енергија“ продолжуваат да се реализираат.    Денес беше реализирана средба со локални институции со цел да се разгледаат барањата на средншколците да имаме енергетско ефикасни училишта. На состанокот учествуваа претставници на опиптина Прилеп, претставници од средни училишта од Прилеп и Куманово како и средншколци од […]

Квиз Соларна енергија 

Гоу Грин, продоложува да ги едуцира младите на полето на климатските промени и одржливот развој. Овој пат фокусот е на соларната енергија. Користејќи неформални методи на образование како што е квиз натпреварот подигнуваме свесност за значењето на соларната енергија и приодбивките од намалувањето на СО2.    Во рамки на проектот „Скаме Соларна Енергија“ финансиски поддржан […]

Прашања, одговори, појаснувања за #Селектирам [втор дел]

По обjавувањето на првиот сет прашања и одговори, пристигнаа уште поконкретни прашања на кои одговараме за станарите да имаат уште појасна слика што претставува #селектирам. Во рамки на иницијативата #селектирам, зградите може да се пријават за услугата за собирање на хартија и пластика до петок 21.08 1.Колку често се собира отпадот, од кого и како? […]